Nilla

Nilla 2010-2022 ❤️

  

  
Wood and Waters Nyfikna Nilla regnr SE 37492/2010 . Hennes mamma är Vassruggens Ollie S6982/2004, Nillas pappa är Gleen Mhors Dark S30372/2006. Nilla kommer från kennel Wood and Water.

Jag hämtade hem Nilla den 14/11 -10 då var hon 6 månader. Jag träffade Nilla första gången under sommaren och kände att detta var en hund som jag mycket väl skulle tänka mig att ha. När jag sen fick ett erbjudande om att ta hand om Nilla, tvekade jag inte värst länge, klart jag ville ha denna hund.

Nilla är en otrolig härlig, alert fröken, som älskar allt vad apportering heter, ja hon älskar egentligen allt hon för göra. Hon tröttnar aldrig på att få arbeta. 

Nilla har såklart minussidor en av dom är att hon har en stor jaktinstinkt på vilt och måste hållas kort i skog och mark, då hon lätt kan sätta efter. Hög vattenpassion läggs även den på minussidan, den har med åldern dock blivit mycket bättre. Är man inte på sin vakt händer det att hon kan simma och jaga i evigheter. Man kan vända detta och se det som fördel också, hennes jaktinstinkt gör ju henne till en utmärkt sök hund. Här ger man sig inte och inget blir kvar på fältet när Nilla jobbat av området. Hon räds ingen ‘gungfly’ eller svåra  igångar, finns inget hinder när det kommer till vattenapportering. 

Nilla har en fantastisk ”av” knapp och man glömmer ofta av att hon är med. Hon liksom bara finns där. 

Maken till keligare hund får man leta efter. Även hennes avkommor har fått denna egenskap. Finge hon skulle hon ligga i knät dygnet runt, tätt, tätt intill mitt huvud. Så tillgiven och lätt att ha att göra med. Vill man ha henne ”på” går det med blixtens hastighet. Man kan inte tro att det är samma hund ute på arbete som i hemmet. 

Nilla är en liten nätt tik på 20 kg, hon är en blandning av kanadensiska och danska linjer som innebär att hon har mental styrka och mycket arbetsglädje.

Jag har tävlat i elitlydnad men lagt lydnadstävlandet på hyllan just nu. Vi hann med att ta två första pris i eliten. Lite synd att vi inte hann med det tredje första priset. Valpar kom emellan och det blev nya lydnadsmoment.

Jag lägger tiden på jakträningen nu och jagar också praktiskt då främst duvor och går med på skyddsjakter. 

Nilla har inga ljud eller problem med hundtolerans

Följ Nillas tre kullar här på min sida under respektive kullflik. 

Nilla är numera en glad pensionär.

Nillas stamtavla på rasdata

Hälsa

Index HD 116 / ED 104
Höfter: HD A
Armbågar: ED 0 Utan anmärkning

GR_PRA1 normal

GR_PRA2 Anlagsbärare 
ögonlysning: Utan anmärkning 130905, 150129, 160810, 171107

Nilla har tre valpkullar. Två kullar är friröntgade och den tredje kullen är i skrivandets stund för unga för röntgen.

Meriter
Menalbeskriven: Ja
Funktionsbeskriven: Ja

Viltspår: SE VCH – svensk viltspår champion

Lydnadsprov/obedience
1:pris LKL I, 1:pris i LKl II, 1: pris LKL III, två 1:a pris i Elit, Distrikts Mästare 2013 i Lydnad.

Jaktprov c-prov
 

WT: 120811 Goldenspecialen 73p NKL, 121028 SSRK 63p, 140706 goldenlägret NKL WT 92p, 141026 SSRK: NKL WT 88 p 

b-prov 

1:pris provbästa hund, GRK inoff. B-prov.

2: pris SSRK officiella prov. 

20170426 2:pris B-prov norge
Nedan Nillas MH (kursivt Nillas resultat)

1a. KONTAKT Hälsning

1. Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök.

2. Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan.

3. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.

4. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

5. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT Samarbete

1. Följer ej med trots upprepade försök att locka.

2. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

3. Följer med hela sträckan, neutral.

4. Följer med villigt. Engagerar sig.

5. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering

1. Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

2. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

3. Accepterar. Är neutral.

4. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

5. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.
2a. LEK 1 Leklust

1. Leker ej.

2. Leker ej men visar intresse.

3. Leker – startar långsamt men blir aktiv.

4. Leker aktivt, startar snabbt.

5. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1 Gripande

1. Griper ej.

2. Griper ej, nosar på föremålet.

3. .Griper försiktigt eller nyper i föremålet

4. Griper direkt med hela munnen.

5. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1 Dragkamp

1. Biter ej.

2. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

3. Biter – drar emot, släpper, tar om.

4. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

5. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT Förföljande

1. Startar ej.

2. Startar men avbryter.

3. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

4. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

5. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande

1. Nonchalerar bytet/springer ej fram.

2. Griper ej, nosar på föremålet.

3. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

4. Griper direkt, släpper.

5. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET

1. Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

2. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

4. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

5. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST.LEK Intresse

1. Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

2. Kontroll, avbrott förekommer.

3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

4. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

5. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg.

1. Inga skall eller morrningar.

2. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

3. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

4. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.

5. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet

1. Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

2. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

3. Går fram till den dolda men talande figuranten.

4. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK Leklust

1. Visar inget intresse.

2. Leker ej men visar intresse.

3. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

4. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

5. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK Samarbete

1. Visar inget intresse

2. Blir aktiv men avbryter.

3. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

4. Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

5. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERASKN. Rädsla

1. Stannar, kort stopp.

2. Hukar sig och stannar.

3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

4. Flyr högst 5 meter.

5. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.

1. Visar inga hotbeteenden.

2. Visar enstaka hotbeteenden.

3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

4. Visar flera hotbeteenden och någon attack.

5. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet

1. Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.

3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.

4. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

5. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

2. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

3. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

4. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

5. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

1. Inget intresse för overallen.

2. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

3. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

4. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

5. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

1. Stannar. Kort stopp.

2. Hukar sig och stannar.

3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

4. Flyr högst 5 meter.

5. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

1. Går inte fram.

2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden.

3. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

4. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

5. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

2. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

3. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

4. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

5. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

1. Inget intresse för ljudkällan.

2. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

3. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

4. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

5. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.

1. Visar inga hotbeteenden.

2. Visar enstaka hotbeteenden.

3. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Spökena fick sig verkligen en ihållande och rejäl utskällning!

4. Visar flera hotbeteenden och någon attack.

5. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN Kontroll

1. Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

2. Tittar till mot spökena då och då.

3. Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

4. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

5. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla

1. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

3. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

4. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

5. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet

1. Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

2. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

3. Går fram till spöket när föraren står bredvid.

4. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

5. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN Kontakt

1. Avvisar eller undviker kontaktförsök.

2. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.

3. Besvarar kontakt när figurant bjuder.

4. Tar kontakt själv. Balanserad.

5. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust

1. Leker ej.

2. Leker ej men visar intresse.

3. Leker – startar långsamt men blir aktiv.

4. Leker aktivt, startar snabbt.

5. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2 Gripande

1. Griper ej.

2. Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

3. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

4. Griper direkt med hela munnen.

5. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT

1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

2. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

3. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

4. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

5. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.
Bilder från MH nedan.

IMG_1410.JPG

  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s